Splittlektere

Vi har 5 splittlektere: Balbinus, Brutus, Dompo, Probus og Splittus. Alle har noe ulikte egenskaper og størrelser, se detaljer under.
Balbinus
Splittlekter, lastekapasitet på 300 m3. Lengde x bredde 42,7x8,5m. Kjenningssignal LK6936.
Brutus
Splittlekter, lastekapasitet på 150 m3. Lengde x bredde 32x6,5m. Kjenningssignal LG9161.
Dompo
Fallbunnslekter, lastekapasitet på 45m3. Lengde x bredde 13x5,5m. Kjenningssignal LG9800.
Probus
Splittlekter, lastekapasitet på 150 m3. Lengde x bredde 32x6,5m. Kjenningssignal LM9050.
Splittus
Splittlekter, lastekapasitet på 160 m3. Lengde x bredde 32x6,8m. Kjenningssignal LG5848.