Miljøprosjekt

Mudring og tildekking av forurenset sjøbunn krever hensyn til risikvurdering, valg av utstyr, metode for arbeidet og metode for overvåking. Vi tilpasser arbeidet etter hva som er nødvendig i det enkelte prosjektet.

Se referanseprosjekter her.
Om miljøprosjekter i sjø
Grabbemudring innebærer at sedimentene grabbes opp med spesialutviklet utstyr som sikrer mindre oppvirvling og er tettere for å forhindre avrenning av masser.

Graving av forurensede masser kan også utføres med en spesialutviklet graveskuffe med lokk. Dette sikrer mindre avrenning av masser.

Tildekking kan også være et miljøtiltak. Utlegging av dekkmasse utføres for å unngå mest mulig oppvirvling av partikler. For dette formålet benyttes ofte en fallbunnslekter. Der det er svært mye finmasser benyttes gjerne en duk for å forhindre at ny masse synker ned i den eksisterende sjøbunnen.

Kontrolltiltak for å overvåke situasjonen kan være måling av turbiditet. Vi benytter ekstern kompetanse som sikrer god habilitet for denne typen målinger. Et annet tiltak som vurderes er bruk av siltskjørt for avskjerming.