Andre prosjekter

Vi utfører også oppdrag som faller utenfor de tjenestene vi har beskrevet, evt. en kombinasjon av flere tjenester. Har dere tanker om et arbeid som involverer arbeid under vann, ta gjerne kontakt for en hyggelig fagprat.

Se referanseprosjekter her.
Eksempler på andre prosjekter
Landfall
Rørlegging
Inspeksjoner
Tildekking av kabler
Assistanse ved berging
Sprengning av testbrønn
Klargjøring for trekking av kabler
Graving og tildekking mellom vindmøller