Konstruksjon

Mindre eller større anleggsprosjekt som innebærer arbeid under vann. Eksempler på konstruksjonsarbeid under vann kan være utbygging av kaianlegg, fundament for broer, seilingsmerker, forankringsblokk, senkekasser m.m.

Se referanseprosjekter her.
Om konstruksjonsarbeid under vann
Som vanlig konstruksjonsarbeid; forskaling, armering, betongarbeid, stålarbeid m.m. Den eneste forskjellen er at det utføres under vann med bruk av yrkesdykker.

Inspeksjon, boring, sprengning, blåsing med thruster og mudring benyttes gjerne i en innledende fase for klargjøring av et arbeidsområde for konstruksjonsarbeid.