Våre tjenester

Vi har god erfaring med flere ulike prosjekter gjennom over 20 år med arbeid.
Om det er noe vi ikke har utført før, har våre ansatte lang erfaring og god kompetanse til å finne den mest effektive løsningen på alle typer sjøoppdrag.

Se referanseprosjekter under.
Referanseprosjekter
2022 - Hammerfest Ren Havn, pågående
Les mer om prosjektet her
 • Oppdragsgiver - Kystverket/ Hammerfest Havn/ NCC Norge
 • Prosjektering - Kystverket/ Multiconsult
 • Byggeleder - Esben Prytz, Kystverket
 • Byggeperiode - Januar 2022 - September 2023
 • Kontraktssum - ca 120 MNOK
 • Utstyr - Mjø II og Caesar + hjelpefartøy
2021 - Innseiling Maurholen
Kystverket ønsker tryggere innseiling til Maurholen. Det mudres 53.000m3.
 • Oppdragsgiver - Kystverket
 • Prosjektering - Kystverket
 • Byggeleder - Magnus Rørvik, Kystverket
 • Byggeperiode - September 2021 - Desember 2021
 • Kontraktssum - 15 MNOK
 • Utstyr - Caesar + hjelpefartøy
2021 - Storstein Fergekai
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å oppgradere sin fergekai ved Storstein. Det er to enterpriser og Sjøentreprenøren har fått jobben med å mudre, sprenge og rive, samtidig som dagens ferge er i drift.
 • Oppdragsgiver - Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Prosjektering - Troms og Finnmark Fulkeskommune
 • Byggeleder - Martin Andreas Olaussen
 • Byggeperiode - April 2021 - juni 2021
 • Kontraktssum - 8 MNOK
 • Utstyr - Caesar, Mudrun + hjelpefartøy
2021 - Utbedring Larsneset Harstad, se video her
Harstad Havn KF i Troms og Finnmark fylke oppgraderer sitt havneanlegg Larsneset i sentrum. Foran deler av kaifronten skal det mudres og sprenges for å oppnå en hensiktsmessig dybde.
 • Oppdragsgiver - Harstad Havn KF
 • Prosjektering - Asplan Viak
 • Byggeleder - Hans Julius Edvardsen
 • Byggeperiode - Jan. 2021 - april 2021
 • Kontraktssum - 19 MNOK
 • Utstyr - Caesar, Mjø II + hjelpefartøy
2020 - Utdyping Reipå Havn
Reipå Havn i Meløy utvikles for framtidens fiskerinæring. Over et 4650 kvadratmeter stort område mudres det 5800 kubikkmeter masser, slik at en utdyper havnen til nivå -4 LAT. Massene skal brukes som utfylling i en sjete som skal bli parkeringsplass for fiskerihavnen.
 • Oppdragsgiver - Meløy Kommune
 • Prosjektering - Invis
 • Byggeleder - Brian Brun,
 • Byggeperiode - Nov. 2020 - Des. 2020
 • Kontraktssum - 7 MNOK
 • Utstyr - Caesar + hjelpefartøy
2020 - Utdyping Instefjorden Rosenberg
Utdyping fra -8 til -10,3m LAT. Mudring av 14.500 tonn forurensede masser, sprengning av 9.000m3 fjell. Sikring av fjell ved setting av 332 fjellbolter.
 • Oppdragsgiver - Rosenberg Worley AS
 • Prosjektering - Multiconsult
 • Byggeleder - Einar Rosvoll
 • Byggeperiode - Feb. 2020 - Juni 2020
 • Kontraktssum - 19 MNOK
 • Utstyr - Caesar, Mjø II, Mudrun + hjelpefartøy
2019 - Utdyping Aibel Haugesund
Utdyping fra -9 til -11m LAT. Mudring av 14.000 tonn forurensede masser, sprengning av 3.000m3 fjell, løsrivning og deponering av 4 betongkryss som var blitt brukt som fundamenter for plattformrigg.
 • Oppdragsgiver - Aibel AS
 • Prosjektering - Petter J. Rasmussen AS
 • Byggeleder - Jarle Toft
 • Byggeperiode - Okt. 2019 - Mars 2020
 • Kontraktssum - 25 MNOK
 • Utstyr - Caesar, Mjø II, Mudrun + hjelpefartøy
2018 - Utdyping Kværner Stord, se video her
Miljømudring 15.482m3, mudring rene masser 64.500m3, sprengning og oppgraving av 7400m3 fjell til -16,77m NN2000
 • Oppdragsgiver – Birken & Co
 • Prosjektering – ING. Øyvind Jørgensen AS
 • Byggeleder – Geir Inge Pedersen
 • Byggeperiode - April 2018 – Desember 2019
 • Kontraktssum - 60 MNOK
2016 - Sjøarbeid Alcoa, les mer her
Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellespunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.
 • Oppdragsgiver - NCC Construction AS
 • Prosjektering - Anchor QEA/ Norconsult
 • Byggeleder - Tore Bærstad, Norconsult
 • Byggeperiode - Mars 2016 - Juli 2017
 • Kontraktssum - 34 MNOK
2016 - Utdyping Andenes vestre havn, se video her
Etablering av strandkantdeponi med geotekstil for 15.000 m3 forurensede sedimenter. Mudring og omlasting av forurensede masser. Boring og sprengning av ca 38.000 m3 til -4 og -6 LAT og mudring av rene og sprengte masser. Utfylling av havneområde til nytt industriområde. Arbeidet utføres av lekterne Mudrun og Caesar med støttefartøy.
 • Oppdragsgiver - Andøy kommune
 • Prosjektering - Multiconsult
 • Byggeleder - Klausengruppen AS
 • Byggeperiode - Aug. 2015 - Apr. 2016
 • Kontraktssum - 32 MNOK
2015 - Undervannsarbeid Lavik fergekai, se video her
Søylefundamenter i sjø.
 • Oppdragsgiver - NCC Construction
 • Prosjektering - Statens Vegvesen
 • Byggeleder - Tore Årberg
 • Byggeperiode - Jun. 2013 - Des. 2014
 • Kontraktssum - 3,2 MNOK