Mudring

Mudring er all form for forflytning av løsmasser på eller fra havbunnen.
De vanligste medtodene for mudring er med gravemaskin, grabb eller sugemuddring.
Se referanseprosjekter her.
Om mudring
Mudring består av utgraving av masser under vann der massene kan være leire, silt (avleiret slam), sand, alle typer morenemasser og fjellmasser som er utsprengt under vann. Muddermasser vil som regel bli gravd eller grabbet opp i en dumpelekter og deretter slept til godkjent dumpeplass for deponering eller fraktet til land.
Det går også ann å miljømudre med en lukket grabb, om massene er egnet til dette.

Sjøentreprenøren tilbyr mudring med gravemaskin, her har vi både 50 tonn og 120 tonn gravemaskin. Vi tilbyr også mudring med grabb, og miljømuddring.

Enhver mudre- eller dumpeoperasjon krever tillatelse fra det offentlige. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning.